Izotermický PCR detektor Výrobci a dodavatelé - Čína Izotermický PCR detektor Factory

  • ND200

    ND200

    Přesná, rychlá, přenosná a snadno použitelná Izotermická amplifikační technologie je nová technologie amplifikace nukleových kyselin (genů). Jako technologie detekce in vitro molekulární biologie probíhá reakční proces vždy při konstantní teplotě, a to prostřednictvím specifických enzymů a specifických primerů k dosažení účelu rychlé amplifikace nukleové kyseliny.